โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย” ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
.

 

Next Post

อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข นำบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ ณ วัดจำปา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Sat Jun 3 , 2023
ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ […]