“ประจิน” เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกฯ และปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมอุดมคุณธรรม”

พล.อ.อ. ประจิน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกฯ และปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมอุดมคุณธรรม”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมอุดมคุณธรรม” ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาการ โดยมี นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักวิชาการ และสำนักการต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ


.
โอกาสนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสำนักวิชาการ และสำนักการต่างประเทศ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับต่อเนื่องมา 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และขอให้ร่วมกันรักษาและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป

Next Post

ขยายรับตรง รอบสุดท้าย! สัมภาษณ์อย่างเดียว ฟรีค่าสมัคร “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” คว้าโอกาสได้ถึง 31 พ.ค.นี้เท่านั้น

Tue May 9 , 2023
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับตรง…รอบสุดท้าย สำหรับ Dek 66 อยากเรียน “โลจิสติกส์” ต้องสมัครวันนี้  ไม่ใช้ […]