สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pu’er Campus ,Yunnan Agricultural University, Yunnan – China ในการเดินทางเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ณ […]