ทุกอย่างในโลกธุรกิจมีเรื่องราวให้ต้องเรียนรู้ในหลากหลายมิติ การเริ่มต้นทำอะไรก็ตามจากสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่ดี แต่ในโลกความเป็นจริง โลกของธุรกิจ ทุกการลงทุนคือความเสี่ยง ฉะนั้น แค่ความพยายาม หรือจะแค่ มี […]