สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นำโดย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวง PGVIM Brass Ensemble เดินทางเยี่ยมชม ฝึกซ้อม […]