โรงเรียนนานาชาติ St. Stephen’s (เขาใหญ่) เปิดรับสมัครค่ายกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ อายุ 6-15 ปี ที่จะจัดขึ้น 2 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 6เมษายน 2567 และวันที่ 16 เมษายน – […]