โครงการไนต์-เฮนเนสซี สกอลาร์ มอบทุนการศึกษา 85 ทุนให้แก่นักศึกษากลุ่มที่ 6 จาก 29 ประเทศ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาใน 38 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด             […]