มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ ศิลป์ ภาษา รวมถึงอาชีวศึกษาร่วมกิจกรรมงาน Open House 2023 : มหาวิทยาลัยแห่งความหลากหลายที่เข้าใจความเป็น […]