ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ […]