ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง […]