หลายความสำเร็จต้องใช้เวลา การค่อยๆ สร้าง ค่อยๆ ทำจากสิ่งเล็กๆ อย่างต่อเนื่องในทุกวันเพื่อสะสมประสบการณ์ จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องราวความสำเร็จของ หนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่าง […]