วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมสมาชิกองค์กร AUF ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Laurent Sermet ผู้อำนวยการองค์กร AUF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย Mme Marieke Charlet หัวหน้าองค์กร AUF ประจำประเทศลาว […]