วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมชิงทุนการศึกษาทุกสาขา ได้แก่ การแสดงดนตรี […]

  เปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต ASIAN YOUTH ORCHESTRA  การแสดงดนตรีจากนักดนตรีเยาวชนเอเชียในประเทศไทย           วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชมผลงานการแสดงดนตรีจากนักดนตรีเยาวชนชั้นแนวหน้าจากทุกทวีปในเอเชีย อาทิ จีน […]