คุณครีซูลา ซาชารอปูลู รัฐมนตรีกำกับดูแลด้านการพัฒนาและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส และคุณแยสมิน เชริฟ กรรมการบริหารกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน เรียกร้องให้ผู้บริจาคและภาคเอกชนช่วยกันสนับสนุนเงินทุนรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างเร่งด่วน     […]