พล.อ.อ. ประจิน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกฯ และปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมอุดมคุณธรรม” วันที่ 9 […]