นางสาว นัญษยาภรณ์ เลิศปวีรัตน์ หรือ บุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ […]