วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดร.พรจิต […]