กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อิรัก ประกาศรับสมัครโครงการ Study in Iraq สำหรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติในระดับวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 5,784 ทุน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก นักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจ […]