วันที่ 16 กันยายน 2566 วิทยาลัยทองสุข จัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 […]

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ […]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดร.พรจิต […]