“ชัยณรงค์” นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงินการแข่งขันกีฬา ‘โววีนัม’ ซีเกมส์ 2023 ที่ประเทศกัมพูชา นายชัยณรงค์ ยาวโนภาส […]