กมธ.อุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตยางพาราไทย” มุ่งหวังหาแนวทางเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและสร้างรายได้แก่เกษตรกร วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 […]