7 สาขาวิชา 504 ที่นั่ง จบมาการันตีมีงานทำ ยื่น Portfolio 1 พ.ย.นี้ที่ “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio)
เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 7 มกราคม 2567
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login
#ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) คลิกที่นี่!!
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม รับ 504 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 7321 การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ 160 คน
รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 128 คน
รหัสสาขาวิชา 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 48 คน
รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 96 คน
รหัสสาขาวิชา 7344 การจัดการโลจิสติกส์(หลักสูตรนานาชาติ) 32 คน
รหัสสาขาวิชา 7351 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 32 คน
รหัสสาขาวิชา 7360 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 8 คน
รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม รับ 504 คน

Next Post

สวนสุนันทา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

Tue Oct 24 , 2023
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา […]