สวนสุนันทา ร่วมกับ UiTM จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

สวนสุนันทา ร่วมกับ UiTM จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย “ART OF NATION MALAYSIA – THAILAND”

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 – ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kedah branch ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย “ART OF NATION MALAYSIA – THAILAND” และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “How to handle stress” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก UiTM ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

On August 17, 2566 – International Affairs Department, along with the Faculty of Humanities and Social Science, Faculty of Management Science, College of Nursing and Health, and Faculty of Fine Arts, collaborated with Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kedah Branch, Malaysia, to organize a cultural exchange event “ART OF NATION MALAYSIA – THAILAND.” The event also featured a lecture on the topic “How to handle stress,” honored by Asst. Prof. Anantachai Aeka, Assistant to the President for International Affairs, welcomed professors and students from UiTM to the Chor Kaew meeting room, 5th floor, Building 31.

Next Post

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล MOU กับ บ.ทัชเทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนาต้นแบบสถานีสุขภาพดิจิทัลและสร้างนวัตกรรม ทางการแพทย์รูปแบบใหม่

Sat Aug 19 , 2023
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนาต้นแบบสถานีสุขภาพดิจิทัลและสร้างนวัตกรรม การบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล […]