สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอเกียรติยศ (Hall Of Fame) ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี

โดยมีลำดับพิธีการ ดังนี้
อธิการบดีประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง, พุ่มเงินหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมเปิดกรวยกระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดให้บุคลากร และบุคคลทั่วไปลงนามถวายพระพร ได้ที่หอเกียรติยศ (Hall Of Fame) ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์ https://forms.gle/eHJnnczHKLznsng8A

.

.

*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย" ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Sat Jun 3 , 2023
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 […]