ยาอมสมุนไพรสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทีมนักวิจัยสวนสุนันทาคว้ารางวัลเหรีญทองเวทีนานาชาติ

ทีมนักวิจัยสวนสุนันทาคว้ารางวัลเหรีญทองเวทีระดับนานาชาติ จากผลงานยาอมสมุนไพรสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง และ อาจารย์ ดร.นริทร์ กากะทุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำผลงานวิจัย “ยาอมสมุนไพรสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ Tokyo Ariake Garden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลงานปรากฏว่าทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ (Special Award from INNOPA) ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023)

ทีมวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง และอาจารย์ ดร.นริทร์ กากะทุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า ผลงานเรื่อง “ยาอมสมุนไพรสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่ : Klear-Throat: Traditional Thai herbal lozenges” ใช้บรรเทาอาการไอและละลายเสมหะ พัฒนาจากตำรับยาอำมฤควาที โดยใช้ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทดแทนรากไคร้เครือ เนื่องจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายและมีความปลอดภัยสูง สารสกัดยาอมสมุนไพร ประกอบไปด้วย สารกลุ่มซาโปนิน ฟีนอลลิก และ ฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี สามารถลดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในช่องปากได้ภายหลังจากการใช้ลูกอมแล้วในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี สำหรับผลงานนี้นับเป็นการสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม และเป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

Next Post

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกขององค์กร AUF ในประเทศไทย

Mon Jul 17 , 2023
              วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมสมาชิกองค์กร AUF ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Laurent Sermet ผู้อำนวยการองค์กร AUF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย Mme Marieke Charlet หัวหน้าองค์กร AUF ประจำประเทศลาว […]