สวนสุนันทา เปิดรับภาคพิเศษ เรียนต่อระดับป.โท 10 คณะ ระดับป.เอก 5 คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 9 มิถุนายน 2567

โดยเปิดรับในระดับปริญญาโท 10 คณะ จำนวนรับ 630 ที่นั่ง

เปิดรับในระดับปริญญาเอก 5 คณะ จำนวนรับ 335 ที่นั่ง

จํานวนที่จะรับ จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th

*** ปฏิทินและระเบียบการการรับสมัคร นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/41dj5s1c.pdf

Next Post

นักศึกษามทร.ธัญบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันจัดสวนญี่ปุ่น

Mon Mar 18 , 2024
นักศึกษาปี 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]