วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร เปิดรับ TCAS66 รอบ 3 Admission

 

TCAS66 รอบ 3 Admission สำหรับผู้ที่สนใจเรียนเพื่อประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา / ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย / ผู้ฝึกสอนกีฬา / Fitness Coach หรือ นักส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ)
.
สำหรับน้องๆ หลายคนที่ชื่นชอบและมีความสนใจด้านการออกกำลังกายและกีฬา หรือชอบดูการแข่งกีฬา หากคิดว่าการทำสิ่งเหล่านี้หรืออยู่กับมันแล้วมีความสุข มาสมัครเรียนกับเรา “หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม”
.
เปิดรับทั้งภาคปกติ (40 คน) และภาคพิเศษ (40 คน)
เปิดรับสมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 (สมัครทาง https://student.mytcas.com)
.
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมที่
www.admission.su.ac.th และ https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2210111005.pdf (เอกสารหน้าที่ 1-2, และ 29-31)
.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
กำหนดยืนยันสิทธิ์ : รอบที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2566
.
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 7 มิถุนายน 2566
ผ่าน myTCAS.com
.
หมายเหตุ :
(1) ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th
(2) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
.
#SUTCAS66#TCAS66
#วิทยาศาสตร์การกีฬาศิลปากร
#SportScienceSilpakornUniversit

 

#https://learn-life.com/

Next Post

12 ทุน วิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต แจกทุน ป.ตรี

Mon May 8 , 2023
  วิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต แจกทุนการศึกษาฯ ป.ตรี ปี 2566     วิทยาลัยการออกแบบ […]