ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบกรณีพิเศษ)

 

📣 ด่วนนนน !! คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบกรณีพิเศษ)
☑️ ใหม่ ! มีหลักสูตรที่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้
📍 รายละเอียดการรับสมัคร >>bit.ly/GRADR3
✨ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566✨
⚠️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 258813
——————————————-
ปริญญาเอก_หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
– ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา)
– ☑️ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) (วิชาชีพผู้บริหารฯ)
– ปร.ด.(การสอนภาษาไทย)
– ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
– ปร.ด.(พัฒนศึกษา)
– ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาโท_หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
– ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
– ☑️ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) (วิชาชีพครู)
– ☑️ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) (วิชาชีพครู)
– ☑️ศษ.ม.(วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) (วิชาชีพครู)
– ☑️ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) (วิชาชีพครู) **เฉพาะหลักสูตร นี้หมดเขตส่งใบสมัคร 20 มิ.ย. 2566**

ปริญญาโท_หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
– ศล.ม.(ทัศนศิลปศึกษา) (หลักสูตรความร่วมมือกับ คณะจิตรกรรมฯ) **เฉพาะหลักสูตรนี้ หมดเขตส่งใบสมัคร 13 มิ.ย. 2566**

 

#https://learn-life.com/

Next Post

นักศึกษารุ่นแรก ป.เอก ศิลปากร สอบวิทยานิพนธ์ เตรียมจบ "การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่น 1"

Wed May 31 , 2023
  น.ส.กุลแก้ว คล้ายแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่น 1  มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง […]