คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปากร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬาและโค้ช จากการสร้างชื่อคว้าเหรียญรางวัลในกีฬามหาวิทยาลัย “นนทรีเกมส์”

                ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และขอบคุณนักกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยทำได้ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ ผจก.ทีมกอล์ฟ ม.ศิลปากร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานเล่มเทียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
#https://learn-life.com/

Next Post

โครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เปิดรับทุนศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล

Mon Feb 12 , 2024
🔴ด่วน..โค้งสุดท้าย…!!! ทุนการศึกษาปตท. เรียนฟรีกับมสธ. หลักสูตรปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล โครงการ ปตท. X มสธ. […]