ม.รังสิต เชิญครูแนะแนวทั่วประเทศร่วมงาน “แนะแนวยุค Generative AI”

 

                     ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงานโครงการแนะแนวสัมพันธ์ “แนะแนวยุค Generative AI” โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ “วิสัยทัศน์ใหม่มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านแผนและพัฒนา” โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา “ทิศทางยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย “ความเป็นเลิศด้านการศึกษา (Excellence in Education)” โดย ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ “การบูรณาการกิจกรรมวิชาการ พัฒนาทักษะ Hard Skill & Soft Skill” โดย รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งการบรรยายใน หัวข้อ “แนะแนวด้วย Chat GPT และ Generative AI” โดย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กิจกรรมการแนะแนวด้วยสัมผัสหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ รวมทั้งการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมจากการแพทย์แผนตะวันออก ทางเลือกอาชีพและโอกาสต่อยอดธุรกิจ” โดยอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งภายในงานมีครูแนะแนวจากทั่วประเทศร่วมงาน ณ โรงแรมเมอเวนพิค สยามโฮเทล นาจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี  

 

#https://learn-life.com/

Next Post

"คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี" เปิดรับ DEK'67 เรียนหมอรุ่นใหม่ วันนี้

Fri Oct 13 , 2023
โอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่’67 วันเวลารับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 […]