คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต จับมือ Devalda Training Center พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับพยาบาลวิชาชีพในประเทศกัมพูชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Devalda Training Center ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสำหรับพยาบาลวิชาชีพในประเทศกัมพูชา

ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับ Devalda Training Center ประเทศกัมพูชา ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสำหรับพยาบาลวิชาชีพในประเทศกัมพูชาหลังจบการศึกษา เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล (Internationalization) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารภาพลักษณ์และการสร้างความมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ (Image and Reputation Management) ของมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย คณบดีบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยประสานงานฝ่ายต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ และผศ.ดร มนพร ชาติชำนิ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วน Devalda Training Center ประเทศกัมพูชา นำโดย Dr. Tan Indravina กรรมการผู้จัดการของ Devalda Training Center ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนาม

“สำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือครั้งแรกระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ Devalda Training Center ประเทศกัมพูชา เพื่อพัฒนาความรู้ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพหลังจบการศึกษา ให้มีศักยภาพในการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การช่วยเหลือในระยะฉุกเฉิน การส่งต่อเพื่อรับการรักษา ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในนามของมหาวิทยาลัยรังสิต เราพยายามสร้างสะพานเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่เรามี ให้เกิดการนำไปใช้ในวงกว้าง สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับพยาบาลวิชาชีพทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ

ด้าน Dr. Tan Indravina กรรมการผู้จัดการ Devalda Training Center ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพในประเทศกัมพูชาเป็นอาชีพที่ขาดแคลน และยังขาดการพัฒนา ด้วยทรัพยากรและความพร้อมของบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ในระดับอาเซียนต่อไป

 

 

#https://learn-life.com/

Next Post

"วอลโว่ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส" ร่วมกับ "จูเนียร์ อะชีฟเมนต์ เวิลด์ไวด์" แบ่งปันพลังแห่งความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน 14,000 คน

Fri Sep 1 , 2023
               เมื่อเร็ว ๆ นี้ […]