สถาปัตย์ ม.รังสิต จับมือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากมืออาชีพสู่นักศึกษาสถาปัตย์

 

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และการดําเนินโครงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดโดยทีมงานมืออาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาและเกี่ยวข้องในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพื่อสามารถต่อยอดการทำงานได้ในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อํานวยการ สถาบัน แอล.พี.เอ็น. ร่วมลงนาม ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#https://learn-life.com/

Next Post

ETS เตรียมเปิดสอบ GRE แบบใหม่ ใช้เวลาน้อยลงครึ่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป 

Thu Jun 1 , 2023
การสอบ GRE ยังคงเป็นการวัดความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด                   […]