สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม In Love with English ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาไทย

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม In Love with English 2023 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ทั้งในการทำงาน การเข้าสังคม หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน การจะฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีคือทัศนคติที่ดีต่อการเรียน นอกจากนี้ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และตนเองสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษได้

รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปณิธานของสถาบันภาษา เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน และอยากให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการสื่อสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สถาบันภาษาอังกฤษ เราพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษ ครูเชื่อว่าหลายคนยังกังวล ไม่กล้าลงเรียน อย่างกิจกรรมในวันนี้ เราต้องการสื่อให้เห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงเรียนจากหนังสือ เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว จากกิจกรรมได้ เมื่อเราได้ลองรู้จักมัน เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถ เพียงแค่อย่างน้อยเราเปิดใจก่อน ค่อยฝึกฝน หลังจากที่เรียนจบไป อยากให้นักศึกษานึกภาพไว้เลยว่า ในการทำงานยิ่งภาษาอังกฤษเรามีพื้นฐาน หรือภาษาเราดี เราก็จะก้าวไปได้เร็วกว่าคนอื่น ดังนั้นอยากให้ลองมองมุมใหม่ ทำความรู้จักภาษาอังกฤษ เรียนรู้ แล้วคุณจะรู้ว่าภาษาเป็นแหล่งของโอกาสที่ดีเลยค่ะ”

อาจารย์ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ อาจารย์สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม In Love with English เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงเรียนรายวิชา ENL เราเปิดตัวกิจกรรมของการเรียนวิชานี้ด้วยห้องเรียนรวม นักศึกษาจะได้เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ลงมือทำกิจกรรม ได้รู้จัก

อาจารย์ เพื่อนๆ ในกลุ่มของตนเอง ซึ่งการสร้างบรรยากาศในการเรียนลักษณะนี้ จะทำให้ทุกคนรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย นี่จึงเป็นคอนเซปต์ที่ทางสถาบันภาษาต้องการปลูกฝังมุมมองด้านการเรียนภาษาอังกฤษ เปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักศึกษา ทุกคนจะได้ตกหลุมรักภาษาอังกฤษ และได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอีกต่อไป

อาจารย์กวิสรา ผลโพธิ์ อาจารย์สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 โซนกิจกรรม เพื่อกระจายนักศึกษาจะได้เข้าถึงตัวกิจกรรม และยังเป็นการละลายพฤติกรรม ทำให้นักศึกษาเกิดความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อทำยืนยันตัวตน และทำภารกิจจากทั้งออนไลน์ เป็นวีดิโอ เป็นคลิป มาต่อยอดที่ออฟไลน์ คือในแต่ละโซน ตรงนี้จะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และยังได้สนุกไปกับเกมเกี่ยวกับภาษาด้วยค่ะ

 

#https://learn-life.com/

Next Post

เติมเต็มมืออาชีพ! สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

Mon Jun 26 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 […]