นักศึกษาเอกฝรั่งเศส ม.รังสิต คว้า 3 รางวัลพระราชทานจากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในกิจกรรมประจำปี 2023 ครั้งที่ 44

 

นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 3 รางวัลพระราชทาน จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2023 ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้แก่

รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส

นายตะวัน จันทร์โพธิ์กลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

นายรวินันท์ ภูนุช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

นางสาวกมลทิพย์ พึ่งทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

นางสาวรัชนีกร ไชยดิษย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

 

รางวัลที่ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส

นายศุภวิชญ์ คล้ายสำเภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

นางสาวมาลินี เมฆเปี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

นางสาววริฏรา ณ บางช้าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

 

รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส

นายเกียรติดำรง บุตรศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์

 

 

 

#https://learn-life.com/

Next Post

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน อบรมการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในงาน CAAT Aviation Camp

Tue Nov 28 , 2023
  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดอบรมการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในงาน CAAT Aviation […]