รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ม.รังสิต ร่วมการประชุม USPIR Dean’s Forum ครั้งที่ 4

ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมการประชุม USPIR Dean’s Forum ครั้งที่ 4 เรื่องระเบียบและธรรมาภิบาลการปกครองในการเมืองโลก ณ School of International Relations and Public Affairs, Fudan University ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

 

#https://learn-life.com/

Next Post

ม.รังสิต มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แด่ “ประกิต หลิมสกุล” (กิเลน ประลองเชิง) ไทยรัฐ

Fri Nov 24 , 2023
  มหาวิทยาลัยรังสิต มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ นายประกิต หลิมสกุล […]