รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมคณะร่วมนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ทั้งนี้นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ขับร้องเพลงแสงหนึ่ง และแสดงดนตรีเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระหว่างเดินชมนิทรรศการ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
.

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับรอบ Direct Admission หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ถึง 26 พ.ค.นี้

Tue May 9 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ Direct Admission หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป -เกรดเฉลี่ย GPAX 4 […]