สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร้อยเรื่องราว หนึ่งฤทัย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี และบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีและงานดังกล่าว

Next Post

รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมคณะร่วมนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Tue May 9 , 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ […]