คณาจารย์ – นักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เดินทางเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน ร่วมกับ National Taiwan Normal University ไต้หวัน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นำโดย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวง PGVIM Brass Ensemble เดินทางเยี่ยมชม ฝึกซ้อม และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ร่วมกับ มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University (NTNU) และสำนักการค้าและเศรษฐกิจไทย Thailand Trade and Economic Office (TTEO) เมืองไทเป ไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 และ 28 เมษายน 2566 เพื่อเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการแสดงในงานเทศกาล Thai Festival 2023 จัดโดย สำนักการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ระหว่างวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2566

Next Post

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ปาฐกถา “อนาคตประเทศไทยในบริบทไทยและบริบทโลก” ในงานเสวนา “วาระประเทศไทย ไปให้ไกลกว่าเลือกตั้ง”

Mon May 8 , 2023
  ประเทศไทยต้องปฏิรูปในทุกด้าน… ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ปฏิรูประบบยุติธรรม ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงาน ปฏิรูปการต่างประเทศ ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปบ้านเมืองให้เป็น “สังคมธรรมาธิปไตย” […]