สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมการแสดงงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 กรุงรัตนโกสินทร์”

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566🎺🎺 วงดนตรี Pop Orchestra และวงเครื่องลมทองเหลือง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงภายในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 กรุงรัตนโกสินทร์” ณ เวทีลานหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร โดยนักร้องอาวุโส คุณนันทวัน เมฆใหญ่ และคุณชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ เข้าร่วมงานด้วย
🌳🌳การแสดงครั้งนี้สืบเนื่องจาก วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 กรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้หัวข้อ “พระบารมีปกเกล้าทั่วหล้าปวงประชา” ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี นับเป็นเกียรติของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

Next Post

อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมมอบหมวกและดวงประทีป แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565

Fri May 5 , 2023
    ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2565 […]