สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ไทวัสดุ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรค้าปลีก ปีการศึกษา 2566 รอบโควต้าคณะ🎉 สมัครและยื่นเอกสารผ่าน google […]

  RSU Study Abroad วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร Joint Master Programmes รุ่น 21 […]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดร.พรจิต […]

            มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมโครงการ “การสร้างสรรค์สื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน” ลงพื้นที่ชุมชนเปิดพื้นที่และให้โอกาสกับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหาชุมชน             กชนุช […]

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  ร่วมยินดีกับ นายประเสริฐชัย นาคพเจริญทรัพย์ นักศึกษา เอกพลศึกษา ชั้นปีที่1/66 (รุ่น […]

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการในหลากหลายมิติ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของเดอะมอลล์กรุ๊ปได้เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทุกระดับของมหาวิทยาลัยฯ […]

  มกธ.จับมือองค์กรเครือข่ายทางวิชาการภาครัฐและเอกชน 11 สถาบัน จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง” ผ่านระบบออนไลน์ […]