ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 74 ที่นั่งสุดท้าย

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 74 ที่นั่งสุดท้าย

#SUTCAS67 คณะศึกษาศาสตร์ 74 ที่นั่ง ประกอบด้วย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 1 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 6 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (1 ปริญญา) (โครงการพิเศษ) 4 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ) 5 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 5 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 1 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (โครงการพิเศษ) 10 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 10 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ) 10 คน
อ่านรายละเอียดการรับสมัคร/เอกสารประกอบ >> https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2405272151.pdf
#https://learn-life.com/

Next Post

325 ที่นั่ง รอบสุดท้าย Direct Admission "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" 7 สาขาแห่งอนาคต รับถึง 5 มิ.ย.นี้

Tue May 28 , 2024
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตนครปฐม) เปิดรับน้องใหม่รอบสุดท้าย ใน 7 สาขาแห่งอนาคตยอดฮิต จบแล้วไม่ตกงาน พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้อีกหลายประเภท รวมรับรอบส่งท้าย 325 ที่นั่ง […]