เรียนฟรีตลอดหลักสูตร โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2567 เข้าร่วม “โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร
เรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติการจริง
ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
ระยะเวลาเรียน 2 ปี 1 เทอม
สถานที่เรียน กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2567

รับสมัครจํานวนจํากัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-878-8208 062-491-3343

 

Next Post

ชื่นชมศิษย์เก่า วิศวอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี " จิรภัทร ชินบุตร " ประธานหอการค้าสิงห์บุรี คนใหม่ ในวัยแค่ 36 ปี

Sat May 18 , 2024
ในวัยแค่ 36 ปี แต่ก้าวสู่ผู้นำระดับท้องถิ่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  ชื่นชมศิษย์เก่า วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ” จิรภัทร ชินบุตร […]