อาจารย์และนักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 2 Grand Prize การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ WICO 2023 ที่เกาหลีใต้

 

 อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับนานาชาติ คว้าสองรางวัลใหญ่  Grand Prize และรางวัลต่างๆ รวม 22 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ งาน “12th World Invention Creativity Olympic 2023” (WICO 2023) จัดโดย Korea University Invention Association (KUIA) and World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566 ณ SETEC Convention Hall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 311 ผลงาน จาก 22 ประเทศ

ผลงานนวัตกรรมจาดกอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 • นวัตกรรม “OxyRock” ได้รับรางวัล Grand Prize เหรียญทอง และ Special Award  ผลงานของ อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ Mr.Robert Armstrong อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และนายปรินทร แจ้งทวี นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้คิดค้นร่วมกับ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

“OxyRock” เป็นนวัตกรรมที่นำเส้นพลาสติกที่ทำมาจากเศษพลาสติก (PLA) ที่เหลือทิ้งจากการปริ้นส์งาน 3D รวมกับทรายประกายมุกที่ผลิตจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้ง มาขึ้นรูปทรงตามที่ต้องการแล้วเคลือบด้วยไทเทเนี่ยมที่ผสมกับทรายประกายมุกอีกครั้ง ทำให้รูปทรงดังกล่าวมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยในการฟอกอากาศ

 • นวัตกรรม “SAS Smart Alert Sensor” ได้รับรางวัล Grand Prize และเหรียญทอง ผลงานของ ด.ญ.รวินท์ ชูจารุกุล ด.ช.ภาสันต์ สันพนวัฒน์ ด.ญ.แทนหทัย  จิตธรรม และ ด.ช.ภาวิน รุ่งโรจน์ชัยพร

“SAS Smart Alert Sensor”เป็นนวัตกรรมช่วยชีวิตที่ออกแบบให้เป็นของตกแต่งบ้าน ภายในติดตั้งกล้องวงจรปิด และเซนเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับเหตุอันตราย  ได้แก่  แผ่นดินไหว เพลิงไหม้ แก๊ซรั่ว ขโมย มลพิษทางอากาศ เช่น  PM2.5 VOCs  และมลพิษทางเสียง โดยข้อมูลจะแจ้งเตือนผ่านแอพบนสมาร์ตโฟนได้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ผลงานนวัตกรรมจากอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ยังสามารถคว้ารางวัลต่างๆ จากการประกวดครั้งนี้ได้แก่

 • ผลงาน “Happiness of Color” โดย อ.สุภิญญา สมทา  ด้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) 
 • ผลงาน “CuDough” โดย อ.น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) 
 • ผลงาน “Happy Pill Dispenser”โดย ด.ช.ณธันย์ โฉลกพันธ์รัตน์ และ ด.ช.ณกันต์ โฉลกพันธ์รัตน์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) 
 • ผลงาน “Specialized Cleaning and Residue Unveiling Bot” โดย น.ส.วริณศยา  เสรีภาพงศ์ น.ส.พิชญ์ภณิตา เมธาสุริยะพงษ์ น.ส.พิมพ์พิศา พิศาลบุตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  นายแทนธรรม จิตธรรม CATS Academy Boston (USA) ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Research Institute of Creative Education และผลงาน “Germ Guard Goo” 
 • ผลงาน “Ice Seperated” โดย น.ส.ชมฉัน สิทธิกิจ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) 
 • ผลงาน “Metal Hub” โดย น.ส.ภิญญดา ธัญญวรรณ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 • ผลงาน “Oh my back” โดย ด.ญ.พัทธวรรณ พิบูลธรรม  ด.ญ.พัทธ์ธีรา อรพิมพันธ์ ด.ช.พิชชากร อรพิมพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 • ผลงาน “O-NE CASE” โดย ด.ญ.สิรรินทร์ ประสิทธิ์ดำรง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ด.ช.ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง โรงเรียนสาธิตปทุมวัน  ด.ช.ปรานต์ อุดมแสวงทรัพย์ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
 • ผลงาน “WAJA” โดย อ.พรศิริ สันทัดรบ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 • ผลงาน “Handy Dandy Mat” โดย ด.ญ.ภัสญา ฤกษ์พิทักษ์พาณิช, ด.ญ.อรณิชชา พิบูลย์รัตนกิจ, ด.ญ.สุพิชญา พรวิลาศสิริ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ผลงาน “5-in-1 Page Turner” โดย ด.ญ.ปัณณภรณ์  ทองเจริญ ด.ญ.ณิชชา  วิทูราภรณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ด.ญ.ณทักษพร อภิเกษมสันติ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ด.ญ.อลิสา ครามาเชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

Next Post

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Vivaldi PR อบรมหัวใจสำคัญประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

Thu Aug 10 , 2023
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ Vivaldi Public Relations บริษัทพีอาร์ชั้นนำระดับประเทศ จัดอบรมหัวข้อ “Transforming Challenges and […]