กระทรวงกลาโหม จับมือ มกธ. MOU มุ่งส่งเสริมด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวง ฯ

 

กระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย พลเอก พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม และดร.ณัฐพล เนื่องชมภู อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามในโอกาสนี้ด้วย

การลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนทางด้านวิชาการและการศึกษา อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมถึงการประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และมุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การฝึกฝนอาชีพของบุคลากรทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้างต้นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

 

 

#https://learn-life.com/

Next Post

“พระพรหมโมลี”- ผู้ว่าฯ กทม.-“ศ.ดร.บังอร” ร่วมเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน รพ.พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

Thu Apr 4 , 2024
  พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร […]